top of page
Logo - Kreinto2.png

 

Pomiary w wentylacji

Naszą ofertę przedstawiamy poniżej. Jeżeli jesteś zainteresowany naszymi usługami, skontaktuj się z nami lub wyślij bezpośrednio zapytanie ofertowe na naszą skrzynkę.

W zakresie pomiarów instalacji wentylacyjnych oferujemy:

 • testy z gorącym dymem instalacji wentylacji pożarowej w garażach podziemnych, zarówno oddymianie kanałowe, jak i wentylacja strumieniowa

 • wykonywanie pomiarów i regulacji wydajności instalacji wentylacji mechanicznej,

 • badania, pomiary i regulację central wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

 • testy szczelności instalacji wentylacyjnych w klasie A, B, C, D oraz szachtów oddymiających. Testy przeprowadzane przy nadciśnieniu lub podciśnieniu aż do 2500 Pa,

 • pomiary wilgotności względnej i temperatury powietrza w przewodzie,

 • pomiar stopnia zabrudzenia filtrów w instalacjach,

 • pomiary efektywności odzysku ciepła,

W zakresie pomiarów w strefie komfortu oferujemy:

 • pomiary prędkości w strefie przebywania ludzi,

 • pomiary komfortu termicznego za pomocą wskaźników PMV i PPD - NOWOŚĆ

 • pomiary natężenia dźwięku od instalacji i innych źródeł hałasu,

 • pomiary temperatury i wilgotności względnej w pomieszczeniu,

 

W zakresie pomiarów instalacji grzewczych i chłodniczych oferujemy:

 • wykonywania regulacji i pomiarów przepływu i ciśnienia instalacji C.O, C.T. i W.L.,

 • bezinwazyjnych pomiarów przepływu cieczy metodą ultradźwiękową w przypadku, gdy zawory regulacyjne nie posiadają króćców lub gdy dostęp do króćców jest utrudniony,

W zakresie pomiarów instalacji elektrycznych oferujemy:

 • pomiary rezystancji,

 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

 • badania natężenia oświetlenia,

Po wykonaniu pomiarów i regulacji opracowujemy protokoły pomiarowe  wraz z analizą wyników.

Mamy również możliwość wykonania diagnostyki przewodów profesjonalną kamerą inspekcyjną.​

 

Dysponujemy sprzętem najwyższej jakości. Urządzenia poddajemy okresowej kalibracji, dzięki temu możemy zagwarantować najlepszą dokładność prezentowanych wyników.

Nie widzisz usługi, która Cię interesuje? Zadzwoń i zapytaj, chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania!

bottom of page